smalle-banner-3.jpg

Corporate communicatie

"Omdat corporate communicatie en reputatie met elkaar verbonden zijn"

"Corporate communicatie is het managementinstrument waarmee alle bewust gehanteerde vormen van in- en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men een afhankelijkheidsrelatie heeft." [definitie: Van Riel]

De definitie komt ietwat ouderwets over maar volgens Mach10 Communicatie is hij zeker nog valide. Vervang 'uitgangspositie' voor 'imago' of 'reputatie' en 'doelgroepen' voor 'stakeholders' en hij kan voorlopig wel weer mee. 

Mach10 realiseert zich dat elke communicatie-uiting (zowel in- als extern) moet aansluiten op de identiteit en de doelstellingen (mission statement) van de onderneming. Wilt u met uw onderneming structureel werken aan een positief imago (en dus aan de reputatie) bij uw stakeholders? Dan is het van groot belang de corporate communicatie te integreren in de organisatie. Alle middelen moeten een logisch geheel vormen voortkomend uit de eigen corporate identiteit. Bovendien moeten ze invulling geven aan het gewenste imago en elkaar onderling aanvullen, bij voorkeur versterken. Mach10 kan uw onderneming helpen uw corporate communicatie goed te organiseren en verankeren in uw onderneming. Alleen dan ontstaat voldoende ruimte voor betere prestaties. En dat zal weer een positief effect hebben op de reputatie van uw onderneming bij uw stakeholders.