smalle-banner-1.jpg

Disclaimer

Algemeen
Mach10 Communicatie (Kamer van Koophandel nummer 61727326), hierna te noemen Mach10, verleent u hierbij toegang tot www.machtien.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mach10 en derden zijn aangeleverd. Mach10 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mach10.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mach10. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Mach10, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.