smalle-banner-3.jpg

Reputatie

"Omdat ondernemingen met een goede reputatie succesvoller zijn"

Een goede reputatie zorgt ervoor dat de stakeholders vertrouwen hebben in de onderneming. Ondernemingen met een goede reputatie hebben bijvoorbeeld meer vaste klanten of afnemers, hebben minder problemen om goede en betrouwbare toeleveranciers te vinden en kunnen makkelijker goed personeel vinden dan ondernemingen met een minder goede reputatie.

Een reputatie wordt gevormd door 8 pijlers:

  • aanbod
  • (financiële) prestatie
  • leiderschap
  • relatie
  • MVO
  • werkomgeving
  • bedrijfscultuur
  • communicatie

 

Identiteit + imago = reputatie

De reputatie van een onderneming is het langetermijnresultaat van de identiteit van de onderneming (gedrag, communicatie en symboliek) en hoe de stakeholders de identiteit (h)erkennen en waarderen. Het geeft antwoord op de vraag: "Wat is de houding van alle stakeholders ten opzichte van de onderneming?" Deze houding wordt onderverdeeld in de 8 pijlers en ruim een veertigtal drivers. Alle deelimago's tezamen vormen het imago. 

De (deel) imago's vormen op lange termijn de reputatie van een onderneming. Van een goede reputatie is niet zomaar sprake. En een goede reputatie kan best tegen een stootje maar is zeker geen verzekering tegen imagoschade. Werken aan een goede reputatie is een continue proces. Mach10 Communicatie wil u daarin graag ondersteunen.